آثار پایان دوره ترم پاییز و زمستان ۱۴۰۲هنرجویان ۴ تا ۱۲سال

آثار نقاشی و چاپ دستی نمایشگاه «مرغ بهار»

ONLINE EXHIBITION
درباره‌ی ما
بهار ایده

اولین مرکزی که با تلفیق هنرهای دیداری شنیداری نمایشی و آشنایی با دانش و علوم جدید کودک را در امر پرورش استعدادهای یاری می‌دهد که هر کدام از این موارد خود دنیای جادویی برای بیان احساس و تفکر کودک.

لینک‌های سریع