فیلم آموزشی

EDUCATINAL FILM

دوره های آنلاین(به زودی)

(ONLINE COURSES (coming soon

قصه گویی(به زودی)

(STORY TELLING(coming soon

ONLINE BAHAR IDEA ART SCHOOL

درباره‌ی ما
بهار ایده

اولین مرکزی که با تلفیق هنرهای دیداری شنیداری نمایشی و آشنایی با دانش و علوم جدید کودک را در امر پرورش استعدادهای یاری می‌دهد که هر کدام از این موارد خود دنیای جادویی برای بیان احساس و تفکر کودک.

لینک‌های سریع