https://baharidea.com/wp-content/uploads/2023/06/آموزش-پایدار.jpg
https://baharidea.com/wp-content/uploads/2023/06/خلاقیت-تصویری.jpg

هدف از  پروژه های خلاقیت تصویری

 • شناخت رویکرد فردی و بازتاب کنجکاوی‌های هنرجو از محیط پیرامون و کسب دانش واطلاعاتی است که می‌خواهد با بیان تصویری ابراز کند و با دیگران به مشارکت بگذارد.
 • پرورش خوب دیدن وتقویت ادراک بینایی وتمیز دیداری
 • ارتقاء مهارت هنری وپرورش ایده پردازی وتصویرسازی ومبانی هنر
 • آشنایی با تکنیک‌های هنر ورنگ شناسی

تسهیلگران:

 • نازیلا پاکیاری
 • بهار فهرستی
 • ثمین توفیقی
https://baharidea.com/wp-content/uploads/2023/06/صنایع-دستی.jpg

چرا باید کودکان ایرانی با صنایع دستی آشنا شوند؟

 • صنایع دستی،صنعتی است که با کمک دست و با ابزار ساده ساخته می‌شود و برای تولید یک اثر هنری به‌کارگرفته می‌شود. و بستری غنی برای خودباوری و عزت نفس است.

اهداف مهم پروژه های صنایع دستی دربهار ایده:

 • آشنایی با تعدادی از رشته‌های پایه هنرهای سنتی وفرهنگ کهن ایران در دوره ی سه ماه  تابستان
 • کسب مهارت  اولیه درصنایع دستی تعریف شده درتابستان
 • پرورش  و تحریک نیروی خلاقه درون
 • توانمند شدن در هدایت افکار و احساسات
 • تقویت توجه و تمرکز و همچنین تمیز دیداری

تسهیلگران: 

 • نازیلاپاکیاری
 • آناهیتاپورسعی
 • مریم محمدی
 • شهروز پاکیاری
https://baharidea.com/wp-content/uploads/2023/06/کتابخوانی-640x640.jpg

چرا ادبیات مهم است؟

 • آیا خواندن کتاب داستانها به خودی خود به تجربه ی کودکان  ونوجوانان مان اضافه خواهند کرد؟

وآنان رابه انسانی همدل ،مهربان ونوع دوست و….تبدیل خواهد کرد؟

خواندن داستانها وافسانه ها چه موقع اثر گذار خواهند بود؟

 • اهداف کارگاه‌های ادبیات ایران وجهان
 • گفتگودرباره کتاب‌های مورد علاقه کودکان ونوجوانان
 • شناخت کتاب خوب ومفید
 • چگونگی مطالعه کتاب
 • بیان توصیفی وروایتگری وتصویری
 • شعروشاعرانگی
 • نقش آفرینی با اسطوره ها وجهان داستانی

تسهیل گران 

بهار فهرستی

مریم روشنف‌کر

صدف اخترزاده

نازیلا پاکیاری

شهروز پاکیاری

https://baharidea.com/wp-content/uploads/2023/06/هنر-معاصر-و-علوم.jpg

اهداف کارگاه‌ها 

 • ایجاد فرصت وتمرین تصمیم گیری وبرنامه ریزی برای موفقیت
 • تقویت طراحی ذهنی وبکارگیری درست از آن درحل مسئله
 • شناخت مفاهیم فیزیک از طریق هنر مجسمه های تعادلی ودرک تعادل درزندگی
 • استفاده به موقع از موقعیت ها
 • افزایش سرعت عمل باآزمایشات متنوع علمی هنری
 • ارتقاء مهارتهای  فردی وحرکتی و تخصصی

تسهیلگران:

 • سعید شادروانان
 • نازیلا پاکیاری
 • فهیمه معین
 • شهروز پاکیاری
 • سروه بابلی
 • مریم محمدی
https://baharidea.com/wp-content/uploads/2023/06/موزه-ها.jpg
درباره‌ی ما
بهار ایده

اولین مرکزی که با تلفیق هنرهای دیداری شنیداری نمایشی و آشنایی با دانش و علوم جدید کودک را در امر پرورش استعدادهای یاری می‌دهد که هر کدام از این موارد خود دنیای جادویی برای بیان احساس و تفکر کودک.

لینک‌های سریع